• Lata doświadczeń w biznesie
  • kontakt@nietuzinkowafotografia.pl

Rehabilitacja zwierząt

Rehabilitacja zwierząt

Fizjoterapia, zwana też medycyną fizykalną, fizykoterapią i fizjatrią, jest szybko rozwijającą się dyscypliną klinicznej medycyny w całości opartą na tych działach klasycznego przyrodolecznictwa, które uzyskały w XX wieku podbudowę naukową lub powstały dzięki rozwojowi techniki. Wspólną cechę tych metod przyrodoleczniczych stanowi to, że posługują się one rozmaitymi formami energii występującymi w naturalnym środowisku człowieka i dostępnymi ludzkim zmysłom, które wywołują w organizmie dające się zmierzyć reakcje fizjologicznych mechanizmów samoregulacji. Są one nie do zastąpienia, ponieważ takiego usprawniania naturalnych mechanizmów samoobrony i samo zdrowienia nie można uzyskać za pomocą leków.

Fizjoterapia stała się więc nie tylko podstawą rehabilitacji, ale również niezbędnym uzupełnieniem leczenia prowadzonego przy użyciu środków farmakologicznych i metod operacyjnych. Fizjoterapia XXI wieku posługuje się skomplikowanymi aparatami i urządzeniami, często wykorzystującymi najnowsze osiągnięcia techniki cyfrowej. Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej, który stosuje w celach leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych różne formy energii, przede wszystkim fizycznej, związanej ze środowiskiem przyrodniczym człowieka. Nie ma ona więc nie wspólnego z tak zwaną medycyną niekonwencjonalna czy alternatywną, do której należą metody nie mające uzasadnienia naukowego, nazywane też nic słusznie przyrodoleczniczymi. Współczesna medycyna stosuje leczenie metodami fizykalnymi jako uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz jako podstawę rehabilitacji medycznej i profilaktyki chorób, co oznacza, że znajdują one zastosowanie w każdej z trzech dziedzin działalności lekarskiej: profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji.

   Ukazuje się, że rehabilitacja naszych zwierząt na obszarze Polski jest dziedziną dość mało znaną. Wskazuje się jednak, iż coraz częściej zaczyna również doceniać określone korzyści płynące z dość fachowo przeprowadzanej rehabilitacji zwierząt. Przedstawia się również, że zyskuje coraz większe uznanie wśród określonych lekarzy weterynarii, a co za tym idzie stanowi również niezbędne uzupełnienie leczenia operacyjnego oraz farmakologicznego. Należy również przybliżyć dane znaczenie profesjonalnej rehabilitacji, jak i również przedstawić korzyści płynące z tegoż zastosowania.

Zatem poszczególne usługi fizjoterapeutyczne dla naszych zwierząt świadczone są przez wykwalifikowanych ,,zoo fizjoterapeutów”, którzy jednocześnie przy współpracy z poszczególnymi lekarzami weterynarii podejmują po każdym kątem kompleksowe oraz zespołowe działania rehabilitacyjne. Co za tym idzie, głównym celem tejże rehabilitacji naszych zwierząt jest dość szybki powrót do tejże sprawności fizycznej po pewnym urazie, jak i również kontuzji czy operacji. Jednak dość priorytetowym zadaniem rehabilitacji jest aspekt zwalczania bólu pupili. Pamiętajmy również, że owe zabiegi rehabilitacyjne prowadzą również do usprawnienia owego przepływu krwi czy limfy, a co za tym idzie usuwanie obrzęków czy nawet usprawnianie odbudowy tejże tkanki. 

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz